Μαντινάδες

 


"Απ’ τα Καστελλιανά επήρε ο θεός πηλό και μου πλασε το σώμα
γι’ αυτό και θέλω να ταφώ εκειά στο ίδιο χώμα".